2020/00807 - Stöd till verkställande av Eures-förordningen (EU) 2016/589

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2020/00807
Programområde:
2.1
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Stöd till verkställande av Eures-förordningen (EU) 2016/589
Första ansökningsdatum:
2020-11-17
Sista ansökningsdatum:
2020-11-20
Budget:
4 000 000