2020/00802 - Kompetenslyft i offentlig sektor

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2020/00802
Programområde:
1.1
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Kompetenslyft i offentlig sektor
Första ansökningsdatum:
2020-11-09
Sista ansökningsdatum:
2020-11-25
Budget:
30 000 000