2020/00281 - Klusterutvärdering utrikes födda

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2020/00281
Programområde:
2.1
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
Klusterutvärdering utrikes födda
Första ansökningsdatum:
2020-03-11
Sista ansökningsdatum:
2020-05-29
Budget:
1 000 000