2020/00249 - Klusterutvärdering utlysningar 2017/00544 och 2018/00185

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2020/00249
Programområde:
1.1
Region:
Västsverige
Namn:
Klusterutvärdering utlysningar 2017/00544 och 2018/00185
Första ansökningsdatum:
2020-04-03
Sista ansökningsdatum:
2020-11-27
Budget:
1 000 000