2019/00593 - Nyanländas Etablering på Arbetsmarknaden, Tilläggsutlysning.

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2019/00593
Programområde:
2.1
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
Nyanländas Etablering på Arbetsmarknaden, Tilläggsutlysning.
Första ansökningsdatum:
2019-12-05
Sista ansökningsdatum:
2019-12-12
Budget:
10 000 000