2019/00329 - Stärkt kunskap och koppling mellan utb och arbetsliv 2.0

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2019/00329
Programområde:
1.2
Region:
Stockholm
Namn:
Stärkt kunskap och koppling mellan utb och arbetsliv 2.0
Första ansökningsdatum:
2019-06-20
Sista ansökningsdatum:
2019-10-03
Budget:
5 000 000
pdf icon Utlysningstext.pdf