2019/00294 - Insatser för nyanlända med en sammansatt problematik

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2019/00294
Programområde:
2.3
Region:
Östra Mellansverige
Status:
Avslutade
Namn:
Insatser för nyanlända med en sammansatt problematik
Första ansökningsdatum:
2019-06-03
Sista ansökningsdatum:
2019-10-01
Budget:
11 000 000