2019/00271 - Kompetensutveckling för personer som behöver individbaserade

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2019/00271
Programområde:
2.3
Region:
Övre Norrland
Namn:
Kompetensutveckling för personer som behöver individbaserade
Första ansökningsdatum:
2019-05-15
Sista ansökningsdatum:
2019-09-17
Budget:
17 000 000
pdf icon Utlysningstext.pdf