2019/00245 - Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2019/00245
Programområde:
1.1
Region:
Västsverige
Namn:
Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum:
2019-04-30
Sista ansökningsdatum:
2019-09-09
Budget:
55 000 000
pdf icon Utlysningstext.pdf