2018/00557 - Tilläggsutlysning-En jämställd & inkluderande arbetsmarknad

Diarienummer:
2018/00557
Programområde:
1.1
Region:
Småland & Öarna
Status:
Avslutade
Namn:
Tilläggsutlysning-En jämställd & inkluderande arbetsmarknad
Första ansökningsdatum:
2018-10-25
Sista ansökningsdatum:
2018-11-09
Budget:
4 000 000