2017/00577 - Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2017/00577
Programområde:
1.1
Region:
Stockholm
Namn:
Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum:
2017-12-05
Sista ansökningsdatum:
2018-03-15
Budget:
110 000 000
pdf icon Utlysningstext.pdf