2017/00464 - Insatser för utrikes födda unga 15 till 24 år i ÖMS

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2017/00464
Programområde:
2.2
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
Insatser för utrikes födda unga 15 till 24 år i ÖMS
Första ansökningsdatum:
2017-09-22
Sista ansökningsdatum:
2018-02-09
Budget:
40 000 000
pdf icon Utlysningstext.pdf