2017/00317 - Insatser för personer m svag anknytning till arbetsmarknad

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2017/00317
Programområde:
2.3
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Insatser för personer m svag anknytning till arbetsmarknad
Första ansökningsdatum:
2017-05-15
Sista ansökningsdatum:
2017-09-14
Budget:
40 000 000
pdf icon Utlysningstext.pdf