2016/00714 - Individbaserade insatser för att stärka personer med svag an

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00714
Programområde:
2.1
Region:
Övre Norrland
Namn:
Individbaserade insatser för att stärka personer med svag an
Första ansökningsdatum:
2016-12-05
Sista ansökningsdatum:
2017-01-23
Budget:
13 600 000