2016/00367 - Stockholm Kompetensutveckling inom byggsektorn 2.0

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00367
Programområde:
1.1
Region:
Stockholm
Namn:
Stockholm Kompetensutveckling inom byggsektorn 2.0
Första ansökningsdatum:
2016-08-15
Sista ansökningsdatum:
2016-09-23
Budget:
35 000 000