2016/00334 - Insatser för unga 15-24 år

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00334
Programområde:
2.2
Region:
Västsverige
Namn:
Insatser för unga 15-24 år
Första ansökningsdatum:
2016-06-15
Sista ansökningsdatum:
2016-09-19
Budget:
60 000 000