2016/00327 - MN "Insatser för att bryta den könssegregerade arbetsmarknad

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00327
Programområde:
2.1
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
MN "Insatser för att bryta den könssegregerade arbetsmarknad
Första ansökningsdatum:
2016-06-15
Sista ansökningsdatum:
2016-09-15
Budget:
12 000 000