2016/00325 - MN "Aktiva insatser för bättre hälsa"

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00325
Programområde:
1.1
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
MN "Aktiva insatser för bättre hälsa"
Första ansökningsdatum:
2016-06-15
Sista ansökningsdatum:
2016-09-15
Budget:
6 000 000