2016/00314 - Insatser för personer m svag anknytning till arbetsmarknaden

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00314
Programområde:
2.3
Region:
Övre Norrland
Namn:
Insatser för personer m svag anknytning till arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum:
2016-05-19
Sista ansökningsdatum:
2016-09-15
Budget:
17 500 000