2016/00311 - Kompetensutveckling i etablering, mottagning och integration

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00311
Programområde:
1.1
Region:
Övre Norrland
Namn:
Kompetensutveckling i etablering, mottagning och integration
Första ansökningsdatum:
2016-05-19
Sista ansökningsdatum:
2016-09-15
Budget:
17 000 000