2016/00052 - Östra Mellansverige "Motverka diskriminering" PO 1

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2016/00052
Programområde:
1.1
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
Östra Mellansverige "Motverka diskriminering" PO 1
Första ansökningsdatum:
2016-02-01
Sista ansökningsdatum:
2016-03-17
Budget:
22 000 000