2015/00899 - Underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00899
Programområde:
2.3
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
Underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män
Första ansökningsdatum:
2015-11-02
Sista ansökningsdatum:
2015-12-11
Budget:
77 000 000