2015/00897 - Kompetensutveckling/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00897
Programområde:
1.1
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
Kompetensutveckling/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen
Första ansökningsdatum:
2015-11-02
Sista ansökningsdatum:
2015-12-11
Budget:
32 000 000