2015/00473 - Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare och utrikes födda i region Övre Norrland programområde 2, specifikt mål 2:3

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00473
Programområde:
2.3
Region:
Övre Norrland
Namn:
Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare och utrikes födda i region Övre Norrland programområde 2, specifikt mål 2:3
Första ansökningsdatum:
2015-06-11
Sista ansökningsdatum:
2015-08-31
Budget:
20 000 000