2015/00470 - Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region Övre Norrland inom programområde 1, specifikt mål 1:2

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00470
Programområde:
1.2
Region:
Övre Norrland
Namn:
Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region Övre Norrland inom programområde 1, specifikt mål 1:2
Första ansökningsdatum:
2015-06-11
Sista ansökningsdatum:
2015-08-31
Budget:
6 000 000