2015/00394 - Främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning i region Mellersta Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00394
Programområde:
2.3
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning i region Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2015-05-25
Sista ansökningsdatum:
2015-09-10
Budget:
12 000 000