2015/00110 - Förstudier 2014 till genomförande 2015 i Mellersta Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00110
Programområde:
2.1
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Förstudier 2014 till genomförande 2015 i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2015-02-12
Sista ansökningsdatum:
2015-03-24
Budget:
33 000 000