2015/00109 - Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande i region Mellersta Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00109
Programområde:
1.2
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande i region Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2015-02-12
Sista ansökningsdatum:
2015-03-24
Budget:
8 000 000