2015/00077 - Klusterutvärdering Hållbar stadsutveckling Stockholm

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2015/00077
Programområde:
2.1
Region:
Stockholm
Namn:
Klusterutvärdering Hållbar stadsutveckling Stockholm
Första ansökningsdatum:
2016-04-07
Sista ansökningsdatum:
2016-11-23
Budget:
1 500 000