Logotyp på utskrifter

Synliggörandepaket

Totalt antal beställda av denna artikel: 125

Synliggörandepaketet som alla beviljade socialfondsprojekt ska få, beställs av respektive regionkontor och lämnas/skickas till projekten. ESF-INTERN.