Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar

Utlysning
2017/00350
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2017-08-11
Slutdatum
2017-09-11
Utlyst belopp
12 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 12 miljoner kronor till projekt som ska2017 2 Utlysningstext PO1 Gröna näringar och livsmedel.pdf bedrivas i region Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
 
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett fåtal sammanhållna projekt som involverar flera arbetsplatser och arbetar med kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom livsmedel och gröna näringar. Förväntade effekter av projekten är att individer verksamma inom livsmedel och gröna näringar stärker sin ställning på arbetsmarknaden.  
 
Målgrupp: Anställda, företagare och övriga verksamma inom livsmedel och gröna näringar. I projekten finns möjlighet att ha deltagare från målgrupper från programområde 2.
 
Utlysningen pågår mellan 11 augusti 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal projekttid är 2 år.

Utlysningen

 Utlysningstext programområde 1 Gröna näringar och livsmedel (pdf öppnas i nytt fönster)

 

Här hittar du information om statsstöd

 Statsstöd - primärproduktion (pdf öppnas i nytt fönster)