Logotyp på utskrifter

Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning

Utlysning
2017/00342
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-07-07
Slutdatum
2017-09-28
Utlyst belopp
4 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd i utlysningen ”Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning” för projekt inom programområde 1, specifikt mål 1.2.

 

Utlysningen omfattar två projekt på vardera högst 2 miljoner. 

 

Utlysningen öppnat 2017-07-07 och stänger  2017-09-28 kl 16:00. 

 

Svenska ESF-rådet avsätter nationella medel för två projekt:
1) högst 2 miljoner för en förstudie med inriktning analys- och planering för ökad efterfrågan på arbetskraft och sysselsättning inom livsmedelskedjan med fokus på produktion och förädling.

2 ) högst 2 miljoner för kartläggning och kompetensprofilering av sökande för arbete i livsmedelskedjan. Modeller för matchning till arbete samt kompletterande stöd för sökande med sämre förutsättningar inskrivna på  Arbetsförmedlingen. Insatserna sker i samverkan med bemanningsföretag.

 

Två projekt kommer att efterfrågas med krav på bred samverkan av livsmedelskedjans representanter, Arbetsförmedling och bemanningsföretag. Det kvalitativa målet inom programområde 1.2 är att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden genom att utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan vilka förstärker kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.   

 

Projektet kan startas tidigast 6 november 2017 och pågår 6 månader dock längst till 14 september 2018.

 

Utlysningen

Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning. Pdf öppnas i nytt fönster