Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Följande utlysningar kommer att publiceras den 13 november 2017 och stänga 8 januari 2018:

Programområde 1 Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling (mål 1.1) inom områdena:

  • Kompetensutveckling inom vård och omsorg inriktning digitalisering
  • Effektivare matchning och breddad rekrytering

 

I de aktuella utlysningarna inom programområde 1 efterfrågar ESF-rådet ett fåtal sammanhållna projekt som involverar flera arbetsplatser.

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete

Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15–24 år (mål 2.2) inom området:

  • Öka övergångarna till arbete eller studier för unga (inriktning på digitala verktyg)

 

Rekommendation till sökanden

Erfarenheter från tidigare genomförda utlysningar visar att sökanden behöver fortsätta att utveckla hela effektkedjan.

 

Effektkedjan börjar med en bakomliggande analys och problembild utifrån projektets målgrupp och deltagande aktörer, som med relevanta resurser och aktiviteter leder vidare till förväntade resultat och effekter.

 

Denna kedja behöver hänga ihop bättre, tydligare bygga på relevant och könsuppdelad statistik samt tydligt styra mot utlysningens förväntade resultat och effekter.

 

Som ett stöd i detta arbete rekommenderar vi att sökande använder sig av följande verktyg och handledningar 

Mallen för förändringsteorin

Att arbeta resultatbaserat

Standard för jämställdhets-integrering

Informationsmöten

Informationsmöten kommer att hållas i Göteborg, Halmstad, Borås och Åmål. Mer info

Övrigt

Västra Götalandsregionen och Region Halland har arrangerat mobiliseringsmöte och uppföljningsmöte med aktörer inom branschen gröna näringar och livsmedel. Här kan du ta del av dokumentation från mötena.

Frågor om utlysningen

Varmt välkommen att kontakta Västsveriges samordnare.