Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kommande utlysningar

Svenska ESF-rådet i Västsverige har pågående utlysningar som du hittar här

Rekommendation till sökanden

Erfarenheter från tidigare genomförda utlysningar visar att sökanden behöver fortsätta att utveckla hela effektkedjan.

 

Effektkedjan börjar med en bakomliggande analys och problembild utifrån projektets målgrupp och deltagande aktörer, som med relevanta resurser och aktiviteter leder vidare till förväntade resultat och effekter.

 

Denna kedja behöver hänga ihop bättre, tydligare bygga på relevant och könsuppdelad statistik samt tydligt styra mot utlysningens förväntade resultat och effekter.

 

Som ett stöd i detta arbete rekommenderar vi att sökande använder sig av följande verktyg och handledningar: 

 

Att arbeta resultatbaserat

 

Mallen för förändringsteorin (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Standard för jämställdhetsintegrering (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Standard för tillgänglighetsintegrering (PDF öppnas i nytt fönster)