Logotyp på utskrifter

Västsverige - Utveckling av collegeverksamhet

Utlysning
2015/00474
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2015-06-15
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
16 000 000 kr

Sammanfattning

För projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, med inriktning mot ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.Svenska ESF-rådet utlyser 16 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som utvecklar collegeverksamheten i region Västsverige. Förväntade effekter av projekten är att förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov samt att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck.

 

Målgrupp: Myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer.Utlysningen pågår mellan 15 juni 2015 och 15 september 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2016 och senast 1 april 2016. Maximal projekttid är tre år.

Beviljade projekt i den här utlysningen