Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga

Utlysning
2015/00477
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2015-06-15
Slutdatum
2015-10-19
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

För projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2:2. Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).

 

Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt inom två inriktningar: 

- Inom inriktning 1 ska projekt bidra till att unga kvinnor och män kommer i studier, i arbete eller närmare arbetsmarknaden och riktas till socialt utsatta områden i regionens större kommuner.

- Inom inriktning 2 ska projekt bidra till att unga kvinnor och män kommer i studier, i arbete eller närmare arbetsmarknaden i de områden där arbetsmarknadens utveckling är svag, framförallt mindre kommuner som har ett större beroende av arbetstillfällen i industrin.

 

Målgrupp: Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2015 och 19 oktober 2015. Projekten kan starta tidigast 1 mars 2016 och senast 1 maj 2016. Maximal projekttid är 3 år.