Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning
2015/00479
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2015-06-15
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
75 000 000 kr

Sammanfattning

för projekt inom programområde 2 – Ökade övergångar till arbete och mål 2:3 Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 75 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ger långsiktiga effekter på skapandet av en mer inkluderande arbetsmarknad samt nydanande åtgärder för att åstadkomma en förbättrad situation för målgrupperna kvinnor och män med utländsk bakgrund och/eller någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

 

Målgrupp: Kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden, är mellan 15-64 år och som har utländsk bakgrund och/eller har funktionsnedsättningar.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2015 och 15 september 2015. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2016 och senast 1 april 2016. Maximal projekttid är 3 år.