Logotyp på utskrifter

Västsverige - Kompetensutveckling för att motverka diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden

Utlysning
2015/00476
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2015-06-15
Slutdatum
2015-10-19
Utlyst belopp
23 000 000 kr

Sammanfattning

För projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och mål 1.1: Stärka ställningen för deltagande kvinnor och män på arbetsmarknaden

 

Svenska ESF-rådet utlyser 23 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som aktivt ska arbeta med att främja jämställdheten och motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder på arbetsmarknaden.

 

Målgrupp: Kvinnor och män från myndigheter, branschorganisationer, näringslivet eller ideell sektor

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2015 och 19 oktober 2015. Projekten kan starta tidigast 1 mars 2016 och senast 1 maj 2016. Maximal projekttid är tre år.