Logotyp på utskrifter

Västsverige - Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Utlysning
2015/00478
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2015-06-15
Slutdatum
2015-10-19
Utlyst belopp
38 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 - Kompetensförsörjning.Svenska ESF-rådet utlyser 38 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige (Västra Götalands län och Hallands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män i vård- och omsorgsbranschen. Projekten kan omfatta utbildningsinsatser, valideringsinsatser och/eller förebyggande insatser som motverkar psykisk ohälsa bland personal. Förväntade effekter av projekten är att vård- och omsorgspersonal stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

 

Målgrupp: Anställda, företagare och verksamma inom ideell sektor i vård- och omsorgsbranschen.Utlysningen pågår mellan 15 juni 2015 och 19 oktober 2015. Projekten kan starta tidigast 1 mars 2016 och senast 1 maj 2016. Maximal projekttid är 3 år.