Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Västsverige - Kompetensförsörjning inom mottagarorganisation

Utlysning
2016/00079
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2016-02-16
Slutdatum
2016-03-31
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1:1.

 

Stärka kompetensen hos sysselsatta och de långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett (1) sammanhållet regionalt projekt med inriktning på de organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Projektet ska stärka ställningen på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män och bidra till en förbättrad arbetssituation för medarbetare verksamma i mottagarprocessen. Önskvärd effekt är att åstadkomma en effektivare och hållbar process för alla parter.

 

Målgrupp som omfattas:

Medarbetare verksamma inom de organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Med nyanlända avses här flyktingar, asylsökande och de som fått uppehållstillstånd.

I utlysningen ställs krav på att målgruppen nyanlända inom programområde 2 ska inkluderas. Samverkan med det civila samhället är önskvärt.

 

Utlysningen pågår mellan 16 februari 2016 och 31 mars 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 september 2016 och senast 1 november 2016. Maximal projekttid är tre år.

 

Programområde 1, Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända

Bild i högerkolumn

Regional information

Regional plan

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen