Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Västsverige - Insatser för nyanlända

Utlysning
2016/00078
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2016-02-16
Slutdatum
2016-03-31
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2:3.

 

De som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som skall förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås genom tillämpning eller utveckling av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.

 

Målgrupp:

- Nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

- Personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon kommunplacering

- Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget

 

Åldersgrupper som omfattas är 15 – 64 år.

 

Utlysningen pågår mellan 16 februari 2016 och 31 mars 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast 1 september 2016 och senast 1 november 2016. Maximal projekttid är tre år.

 

Programområde 2, Insatser för nyanlända

Bild i högerkolumn

Regional information

Regional plan

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen