Logotyp på utskrifter

Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region Övre Norrland

Utlysning
2016/00712
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2016-12-05
Slutdatum
2017-01-23
Utlyst belopp
3 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. 

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 1, specifikt mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. 

 

Utlysningen är utformad för att utveckla metoder som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, där kunskap från parter med regionalt ansvar på arbetsmarknaden, utbildningsanordnare och att kompetensplattformarna tas tillvara. Det förutsätter även ett arbete med de strukturer som i dagsläget hindrar eller försvårar kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden, när kraven på kompetens och förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. 

 

Standarden för jämställdhetsintegrering skall integreras i ansökan för att klara minimikravet inför formell beredning. Kontakta ESF-rådet Övre Norrland innan du skickar in din ansökan. 

 

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och öppnar 2016-12-05 och sista ansökningsdag är 2017-01-23 kl 14:00. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering. 

 

Projekt kan starta tidigast 2017-04-03 och senast 2017-06-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar efter behov. 

 

Projekten kan pågå till 2019-04-01 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat.

Utlysningen

Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region Övre Norrland. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Länkar med mallar som stöd för budgetarbetet

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/

 

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Personal/Programomrade-1/

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen