Logotyp på utskrifter

Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region Övre Norrland inom programområde 1, specifikt mål 1:2

Utlysning
2015/00470
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-06-11
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
6 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Övre Norrland. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.

 

Utlysningen pågår 2015-06-11 – 2015-08-31.

 

Projekten kan starta tidigast 4 januari och senast 4 mars 2016. Projekten ska avslutas senast 31 december 2017 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 1 och Mål 1.2: Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Projekt inom mål 1:2 registrerar inte deltagare och kan bedrivas av företag och organisationer inom privat, offentlig och civil sektor.

Beviljade projekt i den här utlysningen