Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckling av metoder som stärker arbetsmarknaden i regionen

Utlysning
2016/00312
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2016-05-19
Slutdatum
2016-09-15
Utlyst belopp
3 000 000 kr

Sammanfattning

"Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region Övre Norrland”

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 1, specifikt mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Utlysningen är utformad för att utveckla metoder som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, där kunskap från parterna på arbetsmarknaden, utbildningsanordnare och att kompetensplattformarna tas tillvara.

 

Det förutsätter även ett arbete med de strukturer som i dagsläget hindrar eller försvårar kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden, när kraven på kompetens och förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras.

 

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och öppnar 2016-05-19 och sista ansökningsdag är 2016-09-15 kl 16:00. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.

 

Projekt kan starta tidigast 2017-01-02 och senast 2017-03-02.

 

Projekten kan pågå till 2018-12-31 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.