Logotyp på utskrifter

Utveckling av branschvalideringsmodeller

Utlysning
2017/00386
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-09-01
Slutdatum
2017-11-02
Utlyst belopp
8 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017–2020.

 

Det primära syftet med denna utlysning är att branscher ska ges möjlighet och stöd att utveckla och vidareutveckla kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller utifrån den standard som tagits fram av Myndigheten för Yrkeshögskolan för branschvalidering.

 

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.2 som lyder: "Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande."

 

Svenska ESF-rådet avsätter 8 miljoner för denna utlysning.

 

Ingen medfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.

 

Målgrupp i denna utlysning är i första hand branschorganisationer och arbetsmarknadens parter, men även kopplingen till berörda myndigheter är central.

 

För satsningen prioriteras det projekt som genomförs av en projektägare som kan samla så många berörda branscher som anses möjligt och relevant under ett gemensamt paraply.

 

Huvudsaklig projektverksamhet skall ske hos berörda branscher och ska i första hand handla om att de ska innehållsdeklarera sina respektive branschmodeller (se, "Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens", Myndigheten för yrkeshögskolan). Insatser kan i begränsad omfattning även handla om att stödja implementeringen och användandet av de framtagna branschvalideringsmodellerna. Projektägaren bör ansvara för att fördjupade analyser genomförs kring hur branschmodellerna ska finansieras, organiseras och marknadsföras efter projektets slut.

 

Projektägaren har en sammanhållande roll med juridiskt och ekonomiskt ansvar för projektet.

 

Utlysningen öppnar den 1 september 2017 och stänger den 2 november 2017. Projekt kan tidigast starta 8 januari 2018 och kan pågå som längst t o m 28 februari 2020. Maximal projekttid är 24 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysningen

Utveckling av branschvalideringsmodeller (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen