Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utmaningar inom vård- och omsorgsbranschens samt hälso- och sjukvården.

Utlysning
2017/00463
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-09-22
Slutdatum
2018-02-09
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde programområde 1, kompetensförsörjning mål 1:1.

 

Mål 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län).

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som kan bidra till att möta vård- och omsorgsbranschens och hälso- och sjukvårdens utmaningar. Detta genom kompetensutveckling som är relevant utifrån både individens och den enskilda arbetsplatsens nuvarande och framtida behov av kompetens. Projekten ska även arbeta med att hitta vägar för en breddad rekryteringsbas och minskad könssegregering.

 

Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti och senast 1 november 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 oktober 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Medfinansiering ska uppgå till 25 procent.

 

Utlysningen öppnar den 22 september och stänger kl 16:00 den 9 februari 2018.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Utlysningen

Utmaningar inom vård- och omsorgsbranschens samt hälso- och sjukvården. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.