Logotyp på utskrifter

Utlysning Stockholms län - Förstärkt sammanhållen rehab

Utlysning
2016/00318
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2016-06-01
Slutdatum
2016-08-15
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet och regionens aktörer söker ett projekt inom programområde 2 – ökade övergångar till arbete och mål 2:3 kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Utlysningen omfattar Stockholms län och är öppen för metodutvecklings- och/eller metodimplementeringsprojekt. I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett projekt som syftar att tillämpa och utveckla samordnade insatser från flera välfärdsaktörer för att möta individens förutsättningar och behov inom ramen för finansiell samordning.

 

Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är arbetslösa och står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik. Projektet ska också innehålla insatser som i förlängningen bidrar till att bredda arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag.

 

Beviljat projekt i denna utlysning förväntas ha nära samverkan med beviljat projekt inom utlysningen för programområde 1 som syftar till att utveckla arbetsintegrerande sociala företag.

 

Svenska ESF-rådet avsätter högst 100 miljoner kronor till ett projekt som ska bedrivas i Stockholm län. Medfinansieringen från projektet ska vara 33 %. Utlysningen pågår 2016-06-01 – 2016-08-15. Projektet kan starta tidigast 1 december 2016. Avslut ska senast vara 31 augusti 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter till förlängning av projektet.

 

Utlysningen. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Bilaga 1 Effektkedja målgrupp

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen