Logotyp på utskrifter

Upphandling ESI-support

Utlysning
2016/00061
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-09-30
Slutdatum
2015-11-10
Utlyst belopp
95 000 000 kr

Sammanfattning

Beviljade projekt i den här utlysningen