Logotyp på utskrifter

Unga till utbildning och arbete i Östra Mellansverige

Utlysning
2015/00142
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-03-02
Slutdatum
2015-04-16
Utlyst belopp
63 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 2.2 Underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagandet för unga (15-24 år) kvinnor och män.Svenska ESF-rådet avsätter 63 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län). Medfinansiering ska uppgå till 33 procent.

 

Specifikt mål för utlysningen är att minska avhopp från gymnasieskolan samt bidra till att unga som redan hoppat av gymnasieskolan återgår till studier alternativt närmar sig/kommer in på arbetsmarknaden. Målgruppen är unga kvinnor och män mellan 15-24 år. Insatserna kan även rikta sig till personal som i sin yrkesroll arbetar med målgruppen, t.ex. kompetensutvecklingsinsatser i olika former. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer vilka även ska delta aktivt i utvecklingsarbetet.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Projekten ska avslutas senast 2018-12-31 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Utlysningen pågår mellan den 2 mars 2015 och den 16 april 2015.

Beviljade projekt i den här utlysningen