Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga nyanlända

Utlysning
2017/00372
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2017-08-28
Slutdatum
2017-09-28
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet genomför under 2017 ett omtag i de utlysningar som omfattar etableringsinsatser inom Programområde 2. Omtaget utgörs av den delsumma som återstår efter vårens utlysningar. Vänligen observera att de medel som nu finns tillgängliga inom utlysningarna har justerats utifrån den återstående befintliga budgeten.

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2 – Ökade övergångar till arbete och mål 2:2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) kvinnor och män.

 

Utlysningen omfattar Stockholm och är öppen för projekt inriktade på att underlätta för nyanlända unga 15–24 år att erhålla en gymnasiekompetens eller närma sig arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 50 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

Inom Programområde 2 kommer det att ske tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 150 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna

 

Utlysningen öppnar 2017-08-28 och stängs 2017-09-28 kl. 16.00.

Projekten kan starta tidigast 2018-01-02 och senast 2018-01-31.

 

Projektavslut senast den 2022-06-30. Projekttiden är maximalt 36 månader om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om förlängning.

Utlysningen

Unga nyanlända (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Förändringsteori (Pptx öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen