Logotyp på utskrifter

Unga nyanlända

Utlysning
2017/00058
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2017-02-01
Slutdatum
2017-03-15
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2 – Ökade övergångar till arbete och mål 2:2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) kvinnor och män.

 

Utlysningen omfattar Stockholm och är öppen för projekt inriktade på att underlätta för nyanlända unga 15–24 år att erhålla en gymnasiekompetens eller närma sig arbetsmarknaden. 

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca. 30 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent. 

 

Inom Programområde 2 kommer det att ske tre utlysningar samtidigt1 varav denna  är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 150 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna.

 

De projekt som beviljas stöd inom utlysningen förväntas sammanlagt nå ett deltagarantal om ca. 800 individer. 

 

Utlysningen pågår mellan den 1 februari 2017 och den 15 mars 2017. Projekten kan starta tidigast den 1 september 2017 och senast den sista november 2017. Avslut kan senast vara den 31 december 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget. 

Utlysningen

Unga nyanlända (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Effektkedja 2.2 (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Frågor och svar

Frågor som inkommit från projekt om utlysningen och svar från Svenska ESF-rådet.

 

Fråga: Målgruppen definieras som unga som studerar eller har studerat på språkintro. Då utesluts per automatik de som kommit efter 18-års dagen och därmed aldrig börjar på språkintro på gymnasiet. Stämmer detta att målgruppen är avsmalnad till denna mindre målgrupp?
 

Svar: När vi hade vår mobiliseringsprocess så uppfattade vi inte att det skulle ha varit en särskilt stor målgrupp som inte skulle ha varit inne i språkintroduktionen. I utlysningen så har vi beskrivit en bakgrundsproblematik som berör bl.a. att unga nyanlända anländer från länder med icke fungerande skolsystem samt att de anländer till Sverige där skolsystemen inte har varit anpassade för målgruppen. Ett exempel på inriktning i utlysningen anger dessutom att hjälpa unga nyanlända att nå gymnasieskolans kunskapskrav och eller att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi tolkar det därför som så att målgruppen absolut kan vara över 18 år och att de inte bara kan omfatta de som har varit i eller är i språkintroduktionen.

Regional information

Kontaktpersoner på utlysning i Programområde 2

Benjamin Skogqvist: 08-4573327

Ellinor Eliasson: 08-4573318

Hans Millmark: 08-4573306

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.